Disclaimer

De specificatie (berekening en/of advieswerk) geleverd door Armonta is gebaseerd op de informatie verstrekt door de klant aan Armonta. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de relevante, correcte en volledige informatie nodig of nuttig voor de specificatie. De specificatie moet nagekeken en goedgekeurd worden door de klant, die de volledige aansprakelijkheid draagt voor de correctheid en volledigheid ervan. De klant verbindt zich ertoe om het materieel te gebruiken overeenkomstig de richtlijnen uitgevaardigd door Armonta, de producent van het materieel en de stand van de techniek. In geval van gebreken veroorzaakt door een onjuiste specificatie van het materieel, zal Armonta enkel gratis zorgen voor het herstel of de vervanging van de gebrekkige onderdelen. Armonta is niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade of kosten verbonden aan of veroorzaakt door de onjuiste specificatie (berekening en/of advieswerk) of gebrekkig materieel.